هرات : 4 تن اربکی در شیندند کشته شدند

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز صبح حوالی ساعت 7 بجه، در منطقۀ پوزه چنگان ولسوالی شیندند، ملیشه های شریراربکی مورد حملۀ چریکی مجاهدین قرار گرفته اند. در این عملیات 4 تن اربکی جابجا کشته شده اند. در این درگیری به محاهدین بحمدالله زیانی نرسیده است. ۲۰۲۱/۶/۴

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز صبح حوالی ساعت 7 بجه، در منطقۀ پوزه چنگان ولسوالی شیندند، ملیشه های شریراربکی مورد حملۀ چریکی مجاهدین قرار گرفته اند.

در این عملیات 4 تن اربکی جابجا کشته شده اند.

در این درگیری به محاهدین بحمدالله زیانی نرسیده است.

۲۰۲۱/۶/۴