هرات : ۳ عراده تانک در کرخ تخریب گردید و ۳۲ تن کماندوی نیز کشته شدند

از ولایت هرات خبر رسیده است که شب گذشته در منطقۀ وحیدخان طاهری ولسوالی کرخ، کماندوهای اجیر که بغرض عملیات آمده بودند مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفتند. دراین عملیات ۳ عراده تانک تخریب گردید و ۳۲ تن کماندو نیز کشته شده و تعدادی زخمی گردیدندو متباقی در مرکز ولسوالی  درتحت محاصرۀ شدید […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که شب گذشته در منطقۀ وحیدخان طاهری ولسوالی کرخ، کماندوهای اجیر که بغرض عملیات آمده بودند مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفتند.

دراین عملیات ۳ عراده تانک تخریب گردید و ۳۲ تن کماندو نیز کشته شده و تعدادی زخمی گردیدندو متباقی در مرکز ولسوالی  درتحت محاصرۀ شدید مجاهدین قرار گرفته اند.

دراین درگیری دو تن از مجاهدین نیز به مقام شهادت نایل شده اند.

اما اینکه دشمن ادعا می کند که گویا مسئول نظامی ولسوالی کرخ را بشهادت رسانده است، کاملا دروغ و عاری از حقیقت است .

۲۰۲۱/۷/۲۴