هرات : 3 تن عسکر در کهسان کشته و 3 تن دیگر زنده دستگیر شدند

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز ظهر در بازار ولسوالی اسلام قلعه، کندک دشمن مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است . در این عملیات 3 تن از اجیران جابجا کشته شده و 3 تن دیگر نیز زنده دستگیر گردیده اند. در این درگیری به مجاهدین بحمدالله زیانی نرسیده است . 2021/7/1

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز ظهر در بازار ولسوالی اسلام قلعه، کندک دشمن مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است .

در این عملیات 3 تن از اجیران جابجا کشته شده و 3 تن دیگر نیز زنده دستگیر گردیده اند.

در این درگیری به مجاهدین بحمدالله زیانی نرسیده است .

2021/7/1