هرات : ۳ تن عسکر در پشتون زرغون به مجاهدین پیوستند

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز در مربوطات ولسوالی پشتون زرغون، ۳ تن عسکر در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است : ۱ محمداعظم ولد حبیب باشندۀ قریه طاقچۀ ولسوالی مذکور ۲ محمدنعیم ولددادمحمد باشندۀ قریه […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز در مربوطات ولسوالی پشتون زرغون، ۳ تن عسکر در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است :

۱ محمداعظم ولد حبیب باشندۀ قریه طاقچۀ ولسوالی مذکور

۲ محمدنعیم ولددادمحمد باشندۀ قریه شاه آباد ولسوالی مذکور

۳ ادریس ولد آقا محمدصدیق باشندۀ بوران کلی ولسوالی مذکور   

 

۲۰۲۱/۷/۲۳