هرات : ۳ تن عسکر در پشتون زرغون به مجاهدین پیوستند

از ولایت هرات خبر رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی پشتون زرغون، ۳ تن عسکر در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است : ۱ فرهادولد شاه غلام  باشندۀ قریه گلمیر ولسوالی مذکور ۲  عبدالوهاب […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی پشتون زرغون، ۳ تن عسکر در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است :

۱ فرهادولد شاه غلام  باشندۀ قریه گلمیر ولسوالی مذکور

۲  عبدالوهاب ولد عبدالرحمن  باشندۀ قریه سرآب  

۳ عبدالظاهر ولد برات باشندۀ قریه شاه آباد

۲۰۲۱/۷/۲۶