هرات : ۳ تن عسکر در شهرهرات به مجاهدین پیوستند

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز صبح در مربوطات شهر هرات،۳ تن عسکر در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است : ۱  بشیراحمد ولد نثاراحمد باشندۀ قریه امام شش نور ولسوالی انجیل ۲بصیراحمد ولد گل […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز صبح در مربوطات شهر هرات،۳ تن عسکر در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است :

۱  بشیراحمد ولد نثاراحمد باشندۀ قریه امام شش نور ولسوالی انجیل

۲بصیراحمد ولد گل احمد باشندۀ قریه امام شش نور ولسوالی انجیل

۳هدایت الله ولد نجیب الله ولدیت محمداکرم باشندۀ قریه تربیون ولسوالی انجیل

افراد مذکور تعهد کرده اند که در تحت هیچ شرایط به رژیم اجیر بازنخواهند گشت.

۲۰۲۱/۷/۳۰