هرات : 3 تن از اجیران در کرخ کشته و زخمی شدند

از ولایت هرات خبر رسیدها ست که شب گذشته در مربوطات قریه بادمتو در ولسوالی کرخ، عساکر پیادۀ دشمن هدف انفجار ماین قرارگرفته اند. در این انفجار دو تن عسکر جابجا کشته شده اند و یک تن دیگر زخمی گردیده است . 2020/11/22

از ولایت هرات خبر رسیدها ست که شب گذشته در مربوطات قریه بادمتو در ولسوالی کرخ، عساکر پیادۀ دشمن هدف انفجار ماین قرارگرفته اند.

در این انفجار دو تن عسکر جابجا کشته شده اند و یک تن دیگر زخمی گردیده است .
2020/11/22