هرات : ۳ تن از اجیران در شیندند کشته و زخمی شدند

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز صبح در منطقۀ کاریزبی بی ولسوالی شیندند، یک عراده تانک دشمن اجیر هدف انفجار ماین قرار گرفته است . در این انفجار تانک دشمن بطور کامل تخریب گردیده است و ۲ تن عسکر در آن جابجا کشته شده اند و یک تن دیگر زخمی گردیده است. ۲۰۲۰/۱۱/۲۱

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز صبح در منطقۀ کاریزبی بی ولسوالی شیندند، یک عراده تانک دشمن اجیر هدف انفجار ماین قرار گرفته است .

در این انفجار تانک دشمن بطور کامل تخریب گردیده است و ۲ تن عسکر در آن جابجا کشته شده اند و یک تن دیگر زخمی گردیده است.
۲۰۲۰/۱۱/۲۱