هرات : ۳ تن اربکی در شیندند به مجاهدین پیوستند

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز ظهر حوالی ساعت ۱۲ و نیم بجه، در منطقۀ کاریزبی بی ولسوالی شیندند، ۳ تن اربکی پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند. افراد مذکور با خود یک میل پیکا، یک قبضه راکت و ۳ میل کلاشنکوف به مجاهدین سپرده اند. ۲۰۲۱/۶/۸  

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز ظهر حوالی ساعت ۱۲ و نیم بجه، در منطقۀ کاریزبی بی ولسوالی شیندند، ۳ تن اربکی پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند.

افراد مذکور با خود یک میل پیکا، یک قبضه راکت و ۳ میل کلاشنکوف به مجاهدین سپرده اند.

۲۰۲۱/۶/۸