هرات : ۳ تانک دشمن در انجیل منهدم گردید

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز صبح در منطقۀ تانک سوختۀ ولسوالی انجیل، کاروان دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است . در این عملیات که با سلاح های ثقیله و خفیفه انجام گرفت، در طی آن ۳ عراده تانک دشمن منهدم گردید و به دشمن تلفات سنگین جانی […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز صبح در منطقۀ تانک سوختۀ ولسوالی انجیل، کاروان دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در این عملیات که با سلاح های ثقیله و خفیفه انجام گرفت، در طی آن ۳ عراده تانک دشمن منهدم گردید و به دشمن تلفات سنگین جانی نیز وارد گردیده است و اجیران از ساحه مجبور به فرار شده اند.

با فرار دشمن ساحه بطور کامل فتح گردیده و به کنترل کامل مجاهدین در آمده است .

۲۰۲۱/۸/۱