هرات : ۲۴۰ تن ا زنیروهای دشمن در شیندند به مجاهدین تسلیم شدند

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر، در بازار ولسوالی شیندند، علاوه بر شاروالی و مدیریت استخبارات، پوسته های فولادک، پوستۀ پل، پوستۀ گردنه، پوستۀ قلعه دختر، پوستۀ شیخ حسن جان، پوستۀ شهرودک و همچنین در منطقۀ عزیز آباد، پوسته سفید، پوستۀ یشفی و پوستۀ میرویسک پس از درگیری کوتاهی فتح […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر، در بازار ولسوالی شیندند، علاوه بر شاروالی و مدیریت استخبارات، پوسته های فولادک، پوستۀ پل، پوستۀ گردنه، پوستۀ قلعه دختر، پوستۀ شیخ حسن جان، پوستۀ شهرودک و همچنین در منطقۀ عزیز آباد، پوسته سفید، پوستۀ یشفی و پوستۀ میرویسک پس از درگیری کوتاهی فتح گردیده و به کنترل مجاهدین در آمده است .

از پوسته ها و مراکز مذکور، ۱۴۰ تن کماندو و عسکر اردو و ۱۰۰ تن اربکی با تمام سلاح و تجهیزات شان به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده اند.

از نیروهای دشمن تعدادی وسایط و سلاح و مهمات نیز به دست مجاهدین افتاده است.

۲۰۲۱/۷/۸