هرات :  ۲۲ تن از نیروهای دشمن در شیندند به مجاهدین پیوستند

از ولایت هرات خبر رسیده است در طول چند روز گذشته در مربوطات ولسوالی شیندند، ۲۲ تن عسکر، پولیس و اربکی در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است : ۱ عصمت  ولد سیداحمد  نواسۀ  آقامحمد ۲ […]

از ولایت هرات خبر رسیده است در طول چند روز گذشته در مربوطات ولسوالی شیندند، ۲۲ تن عسکر، پولیس و اربکی در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است :

۱ عصمت  ولد سیداحمد  نواسۀ  آقامحمد

۲ نورگل  ولد  محمدگل نواسۀ  شیرمحمد

۳ لعل گل  ولد محمدگل   نواسۀ  شیرمحمد

  ۴    رحمت الله ولد فتح محمد  نواسۀ فیض محمد

۵      بسم الله ولد عبدالظاهر نواسۀ عبدالواحد

۶      حاجی گل احمد ولد فضل احمد  نواسۀ نصرالدین

  ۷     محسن ولد ظریف   نواسۀ محمدشاه

۸      دوست محمد ولد  نورمحمد نواسۀ نصرالدین  

۹    گل احمد ولد زمان  نواسۀ  جمع خان

۱۰     شیرآقا  ولد گل احمد  نواسۀ زمان

۱۱   شاه محمود  ولد شیردل   نواسۀ  امیرمحمد

۱۲   بسم الله  ولد عبدالرحیم   نواسۀ عبدالعزیز

۱۳  جاوید ولد  باریداد  نواسۀ محمدانور 

۱۴  صبور  ولد محمدداود نواسۀ حاجی سرور

۱۵     تریالی  ولد  بازمحمد  نواسۀ عبدالحمید

۱۶    شیرآقا ولد گل آقا  نواسۀ اختر

۱۷    محمد ولد  گل آقا

۱۸    ملاعبدالمنان  ولد ملامیراجان  نواسۀ تورجان

۱۹     شهاب الدین  ولد عبدالرحیم  نواسۀ نعیم 

۲۰   رحمن  ولد آقادل  نواسۀ  عهدخان

۲۱    فرامرز  ولد عبدالرحمن  نواسۀ آقادل 

۲۲تورجان ولد دار  نواسۀ اکرم 

افرادمذکور تعهد کرده اند که در تحت هیچ شرایط به رژیم اجیر بازنخواهند گشت و تا حد توان خود با مجاهدین همکاری همه جانبه خواهند کرد.

۲۰۲۱/۷/۳۱