هرات : ۲ پهره دار قرارگاه دشمن در شیندند کشته شدند

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز صبح  قرارگاه دشمن مشهور به کمپنی شوز در مربوطات ولسوالی شیندند مورد حملۀ مجاهدین قرار گرفته بود. طبق معلومات به دست آمده، در این حمله ۲ تن عسکر جابجا کشته شده اند . پس از کشته شدن ۲ عسکر مذکور، با عساکر دیگر نیز جنگ صورت گرفته […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز صبح  قرارگاه دشمن مشهور به کمپنی شوز در مربوطات ولسوالی شیندند مورد حملۀ مجاهدین قرار گرفته بود.

طبق معلومات به دست آمده، در این حمله ۲ تن عسکر جابجا کشته شده اند .

پس از کشته شدن ۲ عسکر مذکور، با عساکر دیگر نیز جنگ صورت گرفته است اما از تلفات وارده به دشمن اطلاع دقیقی در دست نیست.
۵/۱۱/۲۰۲۰