هرات : ۲ موتر دشمن در گلران تخریب گردید

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۵ بامداد، در منطقۀ چوکاو ولسوال گلران، پوستۀ اردوی اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است که در طی آن به دشمن تلفات وارد گردیده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی دردست نیست . پس از این عملیات حوالی ظهر، قوای […]

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۵ بامداد، در منطقۀ چوکاو ولسوال گلران، پوستۀ اردوی اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است که در طی آن به دشمن تلفات وارد گردیده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی دردست نیست .

پس از این عملیات حوالی ظهر، قوای کمکی دشمن از سوی تورغندی بطرف پوسته در حرکت بود که با کمین مجاهدین امارت اسلامی مواجه گردید.

در این عملیات ۲ عراده موتر رینجر دشمن بطور کامل تخریب گردید و ۳ تن از اجیران بشمول قومندان شیبر در آن جابجا کشته شده و ۵ تن دیگر بشدت زخمی شدند و قوای دشمن باز بسوی تورغندی پا بفرار گذاشت .

۲۰۱۶/۸/۲۵