هرات : ۲ موتر دشمن در کوهسان تخریب شد

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت یک بعد از ظهر، در منطقۀ مصطفی بیک ولسوالی کوهسان ، عساکر اجیر برای عملیات آمده بودند که مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفتند . در این عملیات که تا حوالی ساعت ۴ عصر دوام داشت، در اثر آن یک عراده موتر رینجر […]

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت یک بعد از ظهر، در منطقۀ مصطفی بیک ولسوالی کوهسان ، عساکر اجیر برای عملیات آمده بودند که مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفتند .

در این عملیات که تا حوالی ساعت ۴ عصر دوام داشت، در اثر آن یک عراده موتر رینجر و یک عراده موتر بایفور دشمن بطور کامل تخریب گردید و ۲ عسکر اجیر نیز جابجا بهلاکت رسیدند و یک عسکر نیز زخمی شد .

در این درگیری بمجاهدین بحمدالله زیانی نرسیده است و نیروهای دشمن با متحمل شدن تلفات فوق از منطقه پا بفرار گذاشتند .

۲۰۱۶/۵/۷