هرات : ۲ عسکر در اوبه بمجاهدین تسلیم شدند

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که عصر روز گذشته حوالی ساعت ۵ بجه ، در منطقۀ هواشناسی ولسوالی اوبه ، ۲ عسکر ( پیداگل و احمد  نور فرزندان نور محمد ) پس از درک حقایق از ادارۀ اجیر جدا گردیده و بمجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند . ۲۰۱۶/۴/۲۳

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که عصر روز گذشته حوالی ساعت ۵ بجه ، در منطقۀ هواشناسی ولسوالی اوبه ، ۲ عسکر ( پیداگل و احمد  نور فرزندان نور محمد ) پس از درک حقایق از ادارۀ اجیر جدا گردیده و بمجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند .

۲۰۱۶/۴/۲۳