هرات : ۲ تن کارمند ادارۀ کابل به مجاهدین پیوستند

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که امروز بعد از ظهر، در مربوطات ولسوالی اوبه، دو تن کارمند رژیم فاسد کابل ( عبدالحق ولد عبدالغفور باشندۀ قریه کبگان که به عنوان معاون قومندان توله در هلمند وظیفه اجرا کرده بود و صدیق شاه ولد ملنگ باشندۀ قریه سرپل که بمدت ۴ سال در بخش مخابرات […]

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که امروز بعد از ظهر، در مربوطات ولسوالی اوبه، دو تن کارمند رژیم فاسد کابل ( عبدالحق ولد عبدالغفور باشندۀ قریه کبگان که به عنوان معاون قومندان توله در هلمند وظیفه اجرا کرده بود و صدیق شاه ولد ملنگ باشندۀ قریه سرپل که بمدت ۴ سال در بخش مخابرات برای دشمن خدمت کرده بود ) پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته اند.

افراد مذکور تعهد سپرده اند که به رژیم فاسد بازنخواهند گشت .
۲۰۲۰/۱۱/۱۸