هرات : ۲ تن عسکر در کهسان بقتل رسیدند

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که امروز صبح در منطقۀ قدوس آباد ولسوالی کهسان، ۲ تن عسکر در طی حملۀ چریکی مجاهدین جابجا کشته شده اند. مجاهدین پس از این عملیات بسلامت به مراکز شان بازگشتند. ۸/۱۱/۲۰۲۰

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که امروز صبح در منطقۀ قدوس آباد ولسوالی کهسان، ۲ تن عسکر در طی حملۀ چریکی مجاهدین جابجا کشته شده اند.

مجاهدین پس از این عملیات بسلامت به مراکز شان بازگشتند.
۸/۱۱/۲۰۲۰