هرات : 2 تن عسکر در پشتون کشته شدند

از ولایت هرات خبر رسیده است که در ولسوالی پشتون زرغون، دو تن عسکر پوستۀ کندر در طی حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی جابجا کشته شده اند. 2021/5/7

از ولایت هرات خبر رسیده است که در ولسوالی پشتون زرغون، دو تن عسکر پوستۀ کندر در طی حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی جابجا کشته شده اند.

2021/5/7