هرات : ۲ تن عسکر در پشتون زرغون به مجاهدین پیوستند

از ولایت هرات خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی پشتون زرغون، دو تن عسکر پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است : ۱     ارباب واسع  ولد حاجی حسن  باشندۀ منطقۀ سرآب ۲      نور احمد ولد جمال الدین باشندۀ منطقۀ مهاجرآباد   ۲۰۲۱/۸/۱

از ولایت هرات خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی پشتون زرغون، دو تن عسکر پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است :

۱     ارباب واسع  ولد حاجی حسن  باشندۀ منطقۀ سرآب

۲      نور احمد ولد جمال الدین باشندۀ منطقۀ مهاجرآباد

 

۲۰۲۱/۸/۱