هرات : ۲ تن عسکر در شیندند کشته و زخمی شدند

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز صبح حوالی ساعت ۱۰ بجه، پوستۀ شفاخانه در بازار ولسوالی شیندند مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است . در این عملیات ۲ تن عسکر در برج پوستۀ دشمن مورد اصابت قرار گرفته و کشته و زخمی شده اند. ۱۳/۱۱/۲۰۲۰

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز صبح حوالی ساعت ۱۰ بجه، پوستۀ شفاخانه در بازار ولسوالی شیندند مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است .

در این عملیات ۲ تن عسکر در برج پوستۀ دشمن مورد اصابت قرار گرفته و کشته و زخمی شده اند.
۱۳/۱۱/۲۰۲۰