هرات : ۲ تن عسکر در شیندند مورد اصابت دراگانوف قرارگرفتند

از لایت هرات اطلاع رسیده است که امروز عصر ۲ تن عسکر پوستۀ شرو در مربوطات ولسوالی شیندند هدف سلاح دراگانوف قرار گرفته و کشته و زخمی شده اند. ۳/۱۱/۲۰۲۰

از لایت هرات اطلاع رسیده است که امروز عصر ۲ تن عسکر پوستۀ شرو در مربوطات ولسوالی شیندند هدف سلاح دراگانوف قرار گرفته و کشته و زخمی شده اند.
۳/۱۱/۲۰۲۰