هرات : 2 تن عسکر در رباط سنگی به مجاهدین پیوستند

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز ظهر در منطقۀ تورغوندی ولسوالی رباط سنگی، دو تن عسکر ( غلام رسول و و عبدالغفار فرزندان علام سرور ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته اند. ۱۹/۵/۲۰۲۱

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز ظهر در منطقۀ تورغوندی ولسوالی رباط سنگی، دو تن عسکر ( غلام رسول و و عبدالغفار فرزندان علام سرور ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته اند.

۱۹/۵/۲۰۲۱