هرات : ۲ تن عسکر در اوبه کشته و زخمی شدند

از ولایت هرات خبر رسیده است که روز گذشته نزدیک قومندانی ولسوالی اوبه، ۲ تن عسکر در طی حملۀ چریکی مجاهدین کشته و زخمی شده اند. مجاهدین پس از این عملیات بسلامت به مراکز شان بازگشته اند. ۹/۱۱/۲۰۲۰

از ولایت هرات خبر رسیده است که روز گذشته نزدیک قومندانی ولسوالی اوبه، ۲ تن عسکر در طی حملۀ چریکی مجاهدین کشته و زخمی شده اند.

مجاهدین پس از این عملیات بسلامت به مراکز شان بازگشته اند.
۹/۱۱/۲۰۲۰