هرات : ۲ تن عسکر در انجیل زخمی شدند

از ولایت هرات خبر رسیده است که شب گذشته در منطقۀ پل رواشان ولسوالی انجیل، نیروهای دشمن از تانک های شان پیاده شده بودند که مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفتند. در این عملیات یک تن قومندان جابجا کشته شد و دو تن عسکر زخمی گردیدند. در این درگیری یک تن از مجاهدین […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که شب گذشته در منطقۀ پل رواشان ولسوالی انجیل، نیروهای دشمن از تانک های شان پیاده شده بودند که مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفتند.

در این عملیات یک تن قومندان جابجا کشته شد و دو تن عسکر زخمی گردیدند.

در این درگیری یک تن از مجاهدین نیز زخمی شده است .

۲۰۲۱/۷/۱۶