هرات : 2 تن جاسوس در شهر هرات با اسناد و مدارک دستگیر شدند

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز صبح در منطقۀ سیاه کلوخی از مربوطات حوزۀ 10 شهر هرات، دو تن جاسوس ملیشه های اربکی با اسناد  و مدارک زنده دستگیر شده اند. قضیه افرادمذکور به محکمۀ شرعی امارت اسلامی سپرده شده است. 2021/8/4

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز صبح در منطقۀ سیاه کلوخی از مربوطات حوزۀ 10 شهر هرات، دو تن جاسوس ملیشه های اربکی با اسناد  و مدارک زنده دستگیر شده اند.

قضیه افرادمذکور به محکمۀ شرعی امارت اسلامی سپرده شده است.

2021/8/4