هرات : 2 تن اربکی در گذره کشته شدند

از ولایت هرات خبر رسیده است که شب گذشته ساعت 12 بجه، یک پوستۀ ملیشه های اربکی در منطقۀ سیوشان ولسوالی گذره مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است . در این درگیری دو تن اربکی ( نذیراحمد ولد نثاراحمد و فیصل ولد لمر ) جابجا کشته شدند. 2021/5/7

از ولایت هرات خبر رسیده است که شب گذشته ساعت 12 بجه، یک پوستۀ ملیشه های اربکی در منطقۀ سیوشان ولسوالی گذره مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است .

در این درگیری دو تن اربکی ( نذیراحمد ولد نثاراحمد و فیصل ولد لمر ) جابجا کشته شدند.

2021/5/7