هرات : ۲ تن اربکی  در کشک کهنه بقتل رسیدند

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که روز گذشته حوالی ساعت ۱۱ و نیم بجه، ۲ تن اربکی  وحشی پوستۀ قومیدان دشمن در ولسوالی کشک کهنه به نام های عیدی و محمدصغیر در اثر انفجار ماین جابجا کشته شده اند و موترسایکل شان تخریب گردیده است. ۲۰۲۰/۱۱/۱

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که روز گذشته حوالی ساعت ۱۱ و نیم بجه، ۲ تن اربکی  وحشی پوستۀ قومیدان دشمن در ولسوالی کشک کهنه به نام های عیدی و محمدصغیر در اثر انفجار ماین جابجا کشته شده اند و موترسایکل شان تخریب گردیده است.
۲۰۲۰/۱۱/۱