هرات : ۲ تن اربکی در فارسی به مجاهدین پیوستند

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که امروز صبح در مربوطات ولسوالی فارسی، ۲ تن اربکی ( شیراحمد و گل احمد فرزندان ضیاء الحق ) پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته اند. افراد مذکور بمدت ۳ سال برای دشمن خدمت کرده بودند. ۲۰۲۰/۱۱/۷

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که امروز صبح در مربوطات ولسوالی فارسی، ۲ تن اربکی ( شیراحمد و گل احمد فرزندان ضیاء الحق ) پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته اند.

افراد مذکور بمدت ۳ سال برای دشمن خدمت کرده بودند.
۲۰۲۰/۱۱/۷