هرات : 2 تانک دشمن در شیندند منهدم گردید و 15 تن از اجیران کشته و زخمی شدند

از ولایت هراات خبر رسیده است که امروز صبح در مناطق پوزه جنگان، نری پل و بازار ولسولی شیندند، نیروهای دشمن دست به حملات تعرضی زده بودند که با مقاومت شدید و دندان شکن مجاهدین مواجه شدند. در این درگیری ها که تمام روز دوام داشت، یک عراده تانک دشمن توسط ماین انفجار داده شد […]

از ولایت هراات خبر رسیده است که امروز صبح در مناطق پوزه جنگان، نری پل و بازار ولسولی شیندند، نیروهای دشمن دست به حملات تعرضی زده بودند که با مقاومت شدید و دندان شکن مجاهدین مواجه شدند.

در این درگیری ها که تمام روز دوام داشت، یک عراده تانک دشمن توسط ماین انفجار داده شد و یک عراده تانک دیگر در منطقۀ ابدال آباد هدف راکت قرار گرفت و منهدم شد.

در این درگیری ها 3 حلقه ماین بر نیروهای پیادۀ دشمن انفجار کرد که در اثر آن 15 تن از اجیران کشته و زخمی شدند.

این در حالی است که ملیشه های شریر اربکی از پناه گاه شان در شاروالی برای بار دوم از ترس مجاهدین پا بفرار گذاشته اند.

اجیران از 15 روز به این سو در محاصرۀ شدید مجاهدین قرار داشتند.

در این درگیری ها تمام روز 3 تن از مجاهدین نیز زخمی شده اند.

۲۰۲۱/۵/۱۲