هرات : ۱۶ عسکر دشمن در کشک کهنه کشته شدند

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۷ صبح ، در منطقۀ زاره بازار ولسوالی کشک کهنه ، قرارگاه عساکر اجیر در حالی هدف هاوان مجاهدین قرار گرفت که در دشمن برای عملیات آمادگی گرفته بود . در این عملیات مرمی های هاوان به هدف اصابت نموده است که در اثر آن […]

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۷ صبح ، در منطقۀ زاره بازار ولسوالی کشک کهنه ، قرارگاه عساکر اجیر در حالی هدف هاوان مجاهدین قرار گرفت که در دشمن برای عملیات آمادگی گرفته بود .

در این عملیات مرمی های هاوان به هدف اصابت نموده است که در اثر آن ۷ تن از عساکر اجیر جابجا بهلاکت رسیده و ۵ تن دیگر بشدت زخمی شدند .

در همین حال امروز ظهر حوالی ساعت ۱۰ و نیم ، عساکر اجیر در دشت تجمع کرده بودند که مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدی قرار گرفتند که در طی آن ۶ عسکر جابجا بهلاکت رسیده و ۳ تن دیگر نیز مجروح شدند .

در یک حملۀ دیگر نیز بالای عساکر دشمن که در حال بازی بودند، ۳ عسکر جابجا بهلاکت رسیدند .

۲۰۱۶/۵/۹