هرات : ۱۶ تن عسکر در پشتون زرغون کشته و زخمی شدند

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته در منطقۀ ده شیخ ولسوالی پشتون زرغون، میان اجیران یک هاوان انفجار کرده است که در اثر آن ۱۶ تن از اجیران کشته و زخمی شده اند. ۱۶/۱۱/۲۰۲۰

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته در منطقۀ ده شیخ ولسوالی پشتون زرغون، میان اجیران یک هاوان انفجار کرده است که در اثر آن ۱۶ تن از اجیران کشته و زخمی شده اند.
۱۶/۱۱/۲۰۲۰