هرات : ۱۶ تن اربکی در کشک کهنه به مجاهدین تسلیم شدند

از ولایت هرات خبر رسیده است که روز گذشته در منطقۀ کاریززمان علیا از مربوطات ولسوالی کشک کهنه، ۱۶ تن اربکی پس از درک شرایط به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده اند . خبرمی افزاید که مجاهدین از چندین مدت به این سو، راه های اکمالاتی را بر آنان مسدود نموده بودند که بالآخره آنان […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که روز گذشته در منطقۀ کاریززمان علیا از مربوطات ولسوالی کشک کهنه، ۱۶ تن اربکی پس از درک شرایط به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده اند .

خبرمی افزاید که مجاهدین از چندین مدت به این سو، راه های اکمالاتی را بر آنان مسدود نموده بودند که بالآخره آنان نیز شرایط را درک نموده و به مجاهدین تسلیم شدند.

اسامی افراد تسلیم شده شرح ذیل است :

۱ ظاهر ولد عبدالقیوم

۲، فولاد ولد عبدالظاهر،

۳ شفیق ولد نبی،

۴جمعه ولد عیسی،

۵ گل جان ولد کاکو.

 ۶نعمت ولد حبیب

۷، غلام ولد نورالدین،

 ۸فیروز ولد نورمحمد،

 ۹گل محمد ولد خیرمحمد،

۱۰ مومن ولد علی خان،

۱۱فاضل ولد نورالدین،

۱۲ باقی ولد عبدالکریم،

۱۳ خدای داد ولد عبدالنبی،

۱۴ عبدالباری ولد عبدالکریم،

۱۵عبدالستار ولد عبدالقادر،

۱۶ عبدالله ولد مسکین

افراد مذکور تعهد سپرده اند که در تحت هیچ شرایط به رژیم اجیر و فاسد بازنخواهند گشت.

۲۰۲۱/۳/۵