هرات : ۱۰ تانکر و ذخیرۀ سوخت دشمن در تورغندب به آتش کشیده شد

گذارش های رسیده از ولایت هرات حاکی است که قبل از فجر امروز حوالی ساعت ۵ بجه ، مجاهدین امارت اسلامی در جریان ” عملیات عــمــری  ” ذخیره سوخت و تانکرهای حامل سوخت اشغالگران را در منطقۀ بندر تورغندی مود حملۀ مسلحانۀ گسترده قرار داده اند . در این عملیات ۱۰ تانکر سوخت دشمن و […]

گذارش های رسیده از ولایت هرات حاکی است که قبل از فجر امروز حوالی ساعت ۵ بجه ، مجاهدین امارت اسلامی در جریان ” عملیات عــمــری  ” ذخیره سوخت و تانکرهای حامل سوخت اشغالگران را در منطقۀ بندر تورغندی مود حملۀ مسلحانۀ گسترده قرار داده اند .

در این عملیات ۱۰ تانکر سوخت دشمن و ذخیرۀ سوخت دشمن سوخته و از بین رفته است .

در این عملیات به دشمن تلفات جانی نیز وارد شده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی دردست نیست .

۲۰۱۶/۴/۱۵