هرات : یک کندک مهم در گلران فتح گردید

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز صبح کندک مهم کاریزالیاس در مربوطات ولسوالی گلران مورد حملات مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است . پس از این حملات، دشمن عساکر خود را توسط هلی کوپتر از ساحه انتقال داده است و کندک بطور کامل به دست مجاهدین افتاده است. طبق معلومات ابتدایی، در کندک دشمن […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز صبح کندک مهم کاریزالیاس در مربوطات ولسوالی گلران مورد حملات مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است .

پس از این حملات، دشمن عساکر خود را توسط هلی کوپتر از ساحه انتقال داده است و کندک بطور کامل به دست مجاهدین افتاده است.

طبق معلومات ابتدایی، در کندک دشمن 50 صندوق مرمی دهشکه، 40 فیر مرمی هاوان و مقداری مهمات دیگر به دست مجاهدین افتاده است.

دشمن هنگام فرار 3 عراده تانک و 5 عراده موترکاماز خود را حریق کرده است .

در این عملیات به مجاهدین بحمدالله زیانی به مجاهدین نرسیده است .

۲۸/۴/۲۰۲۱