هرات : یک پوستۀ دشمن در شهرهرات هدف بمب دستی قرار گرفت

از ولایت هرات خبر رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته پوستۀ اوبردی در شهر هرات هدف بمب های دستی مجاهدین قرار گرفته است . در این عملیات به دشمن تلفات وارد گردیده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست. 2021/6/4

از ولایت هرات خبر رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته پوستۀ اوبردی در شهر هرات هدف بمب های دستی مجاهدین قرار گرفته است .

در این عملیات به دشمن تلفات وارد گردیده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست.

2021/6/4