هرات : یک پوستۀ دشمن در انجیل مورد حمله قرار گرفت

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که شب گذشته در منطقۀ دیزی ولسوالی انجیل، یک پوستۀ دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است . در این عملیات تعمیر پوستۀ دشمن حریق گردیده و به دشمن تلفات وارد گردیده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست. ۲/۱۱/۲۰۲۰

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که شب گذشته در منطقۀ دیزی ولسوالی انجیل، یک پوستۀ دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در این عملیات تعمیر پوستۀ دشمن حریق گردیده و به دشمن تلفات وارد گردیده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست.
۲/۱۱/۲۰۲۰