هرات : یک پوسته در شیندند مورد حمله قرار گرفت

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که شب گذشته حوالی ساعت 12 بجه، پوستۀ دشمن در منطقۀ قلعه دختر ولسوالی شیندند مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است . در این عملیات که بمدت نیم ساعت دوام کرد، در طی آن به دشمن تلفات وارد شده است اما از جزئیات اطلاع دقیقی در دست نیست. […]

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که شب گذشته حوالی ساعت 12 بجه، پوستۀ دشمن در منطقۀ قلعه دختر ولسوالی شیندند مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است .

در این عملیات که بمدت نیم ساعت دوام کرد، در طی آن به دشمن تلفات وارد شده است اما از جزئیات اطلاع دقیقی در دست نیست.

2020/11/22