هرات : یک پوسته در انجیل فتح گردید و یک تانک و دو رینجر تخریب گردید

از ولایت هرات خبر رسیده است که شب گذشته در منطقۀ الوند ولسوالی انجیل، یک پوستۀ دشمن مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است . در این عملیات پوسته بطور کامل فتح گردیده است و تعدادی از اجیران در آن جابجا کشته شده اند و یک عراده موتر رینجر نیز در پوسته حریق گردیده است […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که شب گذشته در منطقۀ الوند ولسوالی انجیل، یک پوستۀ دشمن مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است .

در این عملیات پوسته بطور کامل فتح گردیده است و تعدادی از اجیران در آن جابجا کشته شده اند و یک عراده موتر رینجر نیز در پوسته حریق گردیده است .

پس از این عملیات نیروهای دیگر دشمن به ساحه رسیدند که با آنان نیز درگیری صورت گرفت و در طی آن یک عراده تانک و یک عراده موتر رینجر دشمن مورد اصابت راکت های مجاهدین قرار گرفته و تخریب شده است .

۲۰۲۱/۷/۵