هرات : یک موتر اکمالاتی دشمن در کشک کهنه به دست مجاهدین افتاد

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که روز گذشته در منطقۀ گازرو از مربوطات ولسوالی کشک کهنه، یک عراده موتر اکمالاتی دشمن به دست مجاهدین افتاده است. در موتر مذکور 1200 کیلو انار، 1400 کیلوکچالو، 105 کیلوگاز، 50 کیلو لوبیا، 200 کیلو برنج اصلی، 50 کیلو گوبی و یک پایه بخاری به دست مجاهدین افتاده […]

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که روز گذشته در منطقۀ گازرو از مربوطات ولسوالی کشک کهنه، یک عراده موتر اکمالاتی دشمن به دست مجاهدین افتاده است.

در موتر مذکور 1200 کیلو انار، 1400 کیلوکچالو، 105 کیلوگاز، 50 کیلو لوبیا، 200 کیلو برنج اصلی، 50 کیلو گوبی و یک پایه بخاری به دست مجاهدین افتاده است.
2020/11/23