هرات : یک فروند هلی کوپتر دشمن در پشتون زرغون سرنگون گردید

از ولایت هرات خبر رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته در منطقۀ ده شیخ ولسوالی پشتون زرغون، هلی کوپتر دشمن اجیر در حال بمباردمان بود که هدف حملۀ رسای مجاهدین قرار گرفته و سرنگون گردید. در این عملیات طیاره دشمن تخریب گردیده است و سرنشینان آن کشته و زخمی شده اند که البته […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته در منطقۀ ده شیخ ولسوالی پشتون زرغون، هلی کوپتر دشمن اجیر در حال بمباردمان بود که هدف حملۀ رسای مجاهدین قرار گرفته و سرنگون گردید.

در این عملیات طیاره دشمن تخریب گردیده است و سرنشینان آن کشته و زخمی شده اند که البته از تعداد دقیق آنان اطلاعی در دست نیست.
۱۱/۱۱/۲۰۲۰