هرات : یک تن موتروان دشمن در پشتون زرغون دستگیر گردید

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز ظهر حوالی ساعت ۱۱ بجه، در منطقۀ پشکان ولسوالی پشتون زرغون، یک تن موتروان که برای پوستۀ دشمن مواد اکمالاتی انتقال می داد، از سوی مجاهدین زنده دستگیر گردیده است . ۲۰۲۱/۶/۴

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز ظهر حوالی ساعت ۱۱ بجه، در منطقۀ پشکان ولسوالی پشتون زرغون، یک تن موتروان که برای پوستۀ دشمن مواد اکمالاتی انتقال می داد، از سوی مجاهدین زنده دستگیر گردیده است .

۲۰۲۱/۶/۴