هرات : یک تن مدیر و یک عسکر در غوریان زنده دستگیر شدند

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که امروز صبح حوالی ساعت ۹ بجه، در قریه برنابات ولسوالی غوریان، مدیرتخنیک محبس و یک تن عسکر از سوی مجاهدین زنده دستگیر شده اند. ۶/۱۱/۲۰۲۰

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که امروز صبح حوالی ساعت ۹ بجه، در قریه برنابات ولسوالی غوریان، مدیرتخنیک محبس و یک تن عسکر از سوی مجاهدین زنده دستگیر شده اند.
۶/۱۱/۲۰۲۰