هرات : یک تن قومندان و محافظش در کهسان زخمی شدند

از ولایت هرات خبر رسیده است که عصر روز گذشته در منطقۀ احمدآباد ولسوالی کهسان، یک تن قومندان ( کریم کوچی ) و محافظش در طی حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی زخمی شده اند. 2021/5/7

از ولایت هرات خبر رسیده است که عصر روز گذشته در منطقۀ احمدآباد ولسوالی کهسان، یک تن قومندان ( کریم کوچی ) و محافظش در طی حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی زخمی شده اند.

2021/5/7