هرات : یک تن قومندان مهم دشمن در شهر هرات کشته شد

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز ظهر حوالی ساعت یک بجه، در منطقۀ شیدایی شهر هرات، یک تن قومندان مهم دشمن ( غیاث ) که قومندانی ۲ کندک دشمن را بعهده داشت، در طی حملۀ چریکی مجاهدین جابجا کشته شده است . نامبرده در ظلم و وحشی گری بسیار مشهور بود که بالآخره […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز ظهر حوالی ساعت یک بجه، در منطقۀ شیدایی شهر هرات، یک تن قومندان مهم دشمن ( غیاث ) که قومندانی ۲ کندک دشمن را بعهده داشت، در طی حملۀ چریکی مجاهدین جابجا کشته شده است .

نامبرده در ظلم و وحشی گری بسیار مشهور بود که بالآخره به سزای اعمال خود رسید.
۹/۱۱/۲۰۲۰