هرات : یک تن عسکر گلران به مجاهدین پیوست

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز در مربوطات ولسوالی گلران، یک تن عسکر ( توکل ولد ارباب جمعه خان ) باشندۀ کاریزعیدگل، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است . ۲۰۲۱/۶/۳۰

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز در مربوطات ولسوالی گلران، یک تن عسکر ( توکل ولد ارباب جمعه خان ) باشندۀ کاریزعیدگل، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

۲۰۲۱/۶/۳۰