هرات : یک تن عسکر و یک تن اربکی در شیندند به مجاهدین پیوستند

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که امروز صبح در مربوطات ولسوالی شیندند، یک تن عسکر ( سیدنعیم ولد سیداحمد ) باشندۀ شوزکمپنی و یک تن اربکی ( حکمت الله ولد سراج الدین ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند. ۲۰۲۰/۱۰/۱۹

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که امروز صبح در مربوطات ولسوالی شیندند، یک تن عسکر ( سیدنعیم ولد سیداحمد ) باشندۀ شوزکمپنی و یک تن اربکی ( حکمت الله ولد سراج الدین ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند.
۲۰۲۰/۱۰/۱۹