هرات : یک تن عسکر در گذره به مجاهدین پیوست

از ولایت هرات خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی گذره، یک تن عسکر ( محمدرفیق ولد بسم الله ) باشندۀ علی آباد، پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته است. نامبرده در ولایت قندهار برای دشمن خدمت می کرد. ۲۰۲۱/۶/۲۸

از ولایت هرات خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی گذره، یک تن عسکر ( محمدرفیق ولد بسم الله ) باشندۀ علی آباد، پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته است.

نامبرده در ولایت قندهار برای دشمن خدمت می کرد.

۲۰۲۱/۶/۲۸