هرات : یک تن عسکر در کرخ زنده دستگیر شد

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که روز گذشته در منطقۀ قلعه شربت ولسوالی کرخ، یک تن عسکر از سوی مجاهدین زنده دستگیر گردیده است. قضیه عسکر مذکور به محکمۀ شرعی امارت اسلامی سپرده شده است . ۶/۱۱/۲۰۲۰

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که روز گذشته در منطقۀ قلعه شربت ولسوالی کرخ، یک تن عسکر از سوی مجاهدین زنده دستگیر گردیده است.

قضیه عسکر مذکور به محکمۀ شرعی امارت اسلامی سپرده شده است .
۶/۱۱/۲۰۲۰