هرات : یک تن عسکر در چشت بقتل رسید

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز ظهر ساعت 11 بجه، در منطقۀ تگاب غازی ولسوالی چشت، یک تن عسکر اجیر از پوستۀ خود خارج شده بود که مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته و جابجا بقتل رسید. ۲۸/۴/۲۰۲۱

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز ظهر ساعت 11 بجه، در منطقۀ تگاب غازی ولسوالی چشت، یک تن عسکر اجیر از پوستۀ خود خارج شده بود که مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته و جابجا بقتل رسید.

۲۸/۴/۲۰۲۱